Loading
Loading
KOLUMNY DSM
KOLUMNY DSM

Kolumny DSM

Kolumny DSM to technologia oparta na koncepcji wzmacniania zbyt słabego podłoża gruntowego poprzez wykonanie w gruncie kolumn z cementogruntu. Technologie tą stosujemy przy wzmacnianiu podłoża zarówno dla budynków jak i innych różnorodnych budowli: komunikacyjnych, hydrotechnicznych czy obiektów mostowych.

Wykonanie pojedynczej kolumny polega na zagłębianiu w gruncie mieszadła, za pomocą którego odspajany jest grunt rodzimy występujący w danym miejscu i wymieszaniu go z odpowiednio dobranym spoiwem (najczęściej jest to zaczyn cementowy), który wchodzi w reakcje dzięki wodzie zawartej w gruncie. W ramach wykonywania danej kolumny, mieszadło zagłębiane jest w gruncie kilkukrotnie. Podczas każdego zagłębienia jest ono obracane przy równoczesnym tłoczeniu zaczynu cementowego, co zapewnia odpowiednie wymieszanie spoiwa z gruntem, pełniącym rolę kruszywa i z wodą gruntową.

Do zalet tej technologii można zaliczyć:

  • brak wibracji przy wykonywaniu robót
  • brak urobku i zastosowanie materiału miejscowego
  • brak konieczności transportu i składowania dużych mas ziemnych i kruszywa
  • dobra współpraca - ze względu na niski stosunek sztywności do przekroju poprzecznego, po rutynowym oczyszczeniu i wyrównaniu na kolumnach DSM można bezpośrednio posadowić płyty, stopy fundamentowe
  • wysokie nośności w gruntach niespoistych