Loading
Loading
ŚCIANKI SZCZELNE
ŚCIANKI SZCZELNE

Ścianka szczelna z grodzic stalowych

Ścianki szczelne to metoda polegająca na zabezpieczaniu wykopów. Najczęściej są to obudowy tymczasowe, jednak można znaleźć przykłady, gdzie stanowią konstrukcję docelową. Obudowa wykopu w postaci ścianki szczelnej składa się z pionowych elementów łączonych ze sobą za pomocą specjalnie ukształtowanych zamków. Najczęściej są to przekroje typu U lub Z.

Kolejne elementy ścianki szczelnej pogrąża się w grunt za pomocą wibrowywania. W niewielkich wykopach ścianka szczelna z grodzic stalowych może pracować wspornikowo. W przypadku głębszych wykopów stosuje się rozparcie lub kotwienie obudowy wykopu. Po wypełnieniu swojej funkcji i zasypaniu wykopu wyciąga się ściankę stalową z gruntu. W przypadku trudności z wyciągnięciem ścianka staje się konstrukcją traconą.

Fazy wykonywania ścianki szczelnej:
 • zagłębienie ścianki
 • wykop z odsłonięciem ścianki i ewentualnym kotwieniem lub rozparciem
 • wykonanie konstrukcji docelowej w wykopie
 • zasypanie pachwiny
 • ewentualne wyciągnięcie ścianki
 • pozostawienie jedynie konstrukcji docelowej
Główne zalety ścianki szczelnej:
 • akceptowalny koszt, szczególnie w przypadku możliwości odzyskania grodzic
 • łatwość kształtowania obudowy w planie
 • zapewniona szczelność obudowy
 • czysty plac budowy
 • niewielki hałas i brak wibracji przy wciskaniu statycznym
 • duża sztywność na zginanie
 • możliwość wykonania wykopu bezpośrednio po pogrążeniu ścianki