Loading
Loading
ŚCIANKI SZCZELNE
ŚCIANKI SZCZELNE

Ścianka szczelna z grodzic stalowych

Konstrukcje zwane ściankami szczelnymi to połączone zamkami pionowe elementy (grodzice) wykonane z profili walcowanych tworzące ścianę. Ścianki szczelne stosowane są najczęściej do wykonania zabezpieczeń wykopów lub w mniejszym stopniu do zabezpieczenia stateczności zboczy a także jako bariery dla przepływu wód gruntowych.

Najczęściej są to obudowy tymczasowe, jednak można znaleźć przykłady, gdzie stanowią konstrukcję docelową. Obudowa wykopu w postaci ścianki szczelnej składa się z pionowych elementów (grodzic) łączonych ze sobą za pomocą specjalnie ukształtowanych zamków. Najczęściej są to przekroje typu U lub Z które zabite szczelnie pozwalają na zabezpieczenie ściany wykopu i zmniejszają dopływ wód gruntowych bezpośrednio do wykopu.

Kolejne elementy ścianki szczelnej pogrąża się w grunt za pomocą wibrowywania. W niewielkich wykopach ścianka szczelna z grodzic stalowych może pracować wspornikowo. W przypadku głębszych wykopów stosuje się rozparcie lub kotwienie obudowy wykopu. Po wypełnieniu swojej funkcji i zasypaniu wykopu wyciąga się ściankę stalową z gruntu.

Fazy wykonywania ścianki szczelnej:
 • zagłębienie ścianki
 • wykop z odsłonięciem ścianki i ewentualnym kotwieniem lub rozparciem
 • wykonanie konstrukcji docelowej w wykopie
 • zasypanie wykopu wraz z demontażem kotwień/rozparć
 • wyciągnięcie ścianki
 • pozostawienie jedynie konstrukcji docelowej
Główne zalety ścianki szczelnej:
 • akceptowalny koszt, szczególnie w przypadku możliwości odzyskania grodzic
 • łatwość kształtowania obudowy w planie
 • zapewniona szczelność obudowy
 • czysty plac budowy
 • duża sztywność na zginanie
 • możliwość wykonania wykopu bezpośrednio po pogrążeniu ścianki

Grodzice stalowe – najważniejsze cechy

Grodzice są elementem pogrążanym metodą statyczną lub wibracyjną. Samo wbijanie grodzic wymaga użycia dużej siły, która jest potrzebna do osadzenia elementu w gruncie. Mimo iż często są to konstrukcje stawiane na czas budowy, to robi się to z dużą dokładnością. Wbijanie grodzic stalowych to czynność wymagająca użycia ciężkich urządzeń - wibromłotów, które poruszają się na samojezdnych koparkach lub palownicach.

Grodzice stalowe - cena

Przed rozpoczęciem prac inwestor powinien policzyć wszystkie koszty budowy. Nasza spółka służy fachową pomocą podczas całego procesu inwestycyjnego. Wspieramy inwestorów zarówno na etapie projektowania proponując zoptymalizowane rozwiązania z zastosowaniem grodzic stalowych jak również oferujemy profesjonalną ich realizję w terenie.

W przypadku grodzic stalowych cena wykonania usługi obejmuje takie aspekty, jak:

 • koszt wykonania dokumentacji projektowej
 • koszt mobilizacji i transportu maszyn oraz grodzic stalowych
 • koszty wbijania/wyciągania grodzic,
 • koszt dzierżawy grodzic stalowych
 • koszt grodzic przewidzianych do pozostawienia
 • ewentualne koszty rozluźnienia gruntu w miejscu planowanego pogrążenia grodzic
 • koszt wykonania dokumentacji powykonawczej

 

W większości przypadków cena ostateczna jest uzależniona od wielu czynników i kształtowana indywidualnie. Może być ustalona tylko po przeanalizowaniu kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej danego obiektu a w szczególności dokumentacji geologicznej. Wbijanie grodzic stalowych najczęściej jest wykonywane przez firmę, która wynajmuje konstrukcje inwestorom.

W naszej ofercie znajdziemy najlepsze rozwiązanie specjalnie przygotowane dla Ciebie! Zapraszamy!