Loading
Loading
ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW
ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW

ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW

Zabezpieczenie skarp wykopów przed osunięciem często stanowi warunek realizacji określonych prac ziemnych związanych z realizacją przedsięwzięcia budowlanego, czy prac instalacyjnych.
Istnieje wiele metod zabezpieczania wykopów, dzięki którym możliwe jest zapewnienie stateczności ścian wykopu, jak również zabezpieczenie wykopów głębokich przed osunięciem lub przepływem wód otwartych, gruntowych lub powierzchniowych.

Nasza firma specjalizuje się w pogrążaniu grodzic stalowych, rur oraz innych elementów stalowych o profilu zamkniętym i otwartym mającym na celu tworzenie konstrukcji zabezpieczających wykopy. Dysponujemy zespołem doświadczonych i wykwalifikowanych Projektantów o wykształceniu kierunkowym, dzięki którym możemy podjąć się kompleksowej realizacji zadań w różnych warunkach.

Do zabezpieczenia głębokich wykopów wykorzystujemy m.in.:

  • ścianki szczelne,
  • ścianki berlińskie (obudowy berlińskie),
  • palisady z pali CFA.

ŚCIANKA SZCZELNA

Ścianki szczelne to konstrukcje oporowe, które mogą się składać z podłużnych elementów:

  • drewnianych,
  • stalowych,
  • żelbetowych,
  • PCV,


Podłużne elementy pogrąża się w gruncie jeden obok drugiego tak, aby całość konstrukcji stanowiła szczelną płytę obciążoną siłami poziomymi od parci gruntu.

Tak przygotowana konstrukcja ma za zadanie uniemożliwić przemieszczanie się znajdującego się za zabezpieczeniem gruntu w kierunku poziomym, a także uniemożliwić przepływ wód otwartych do wykopu. Metoda ta bardzo dobrze sprawdza się jako zabezpieczenie wykopów głębokich.

OBUDOWA BERLIŃSKA

Ścianki berlińskie stanowią obudowę głębokich wykopów, której zadaniem jest przeniesienie obciążenia w postaci parcia gruntu. Obudowa berlińska składa się z kształtowników stalowych pogrążonych w gruncie zgodnie z określonym rozstawem oraz wypełniającej wolne przestrzenie między kształtownikami opinki. Opinka jest najczęściej wykonana z bali drewnianych. Ścianki berlińskie charakteryzuje stosunkowo przystępna cena, dlatego jest to powszechnie stosowana obudowa tymczasowa wykopów głębokich. Przy zastosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego pali oraz opinki betonowej obudowa berlińska może pełnić rolę trwałej konstrukcji oporowej.

PALISADA CFA

Palisada z pali CFA znajduje zastosowanie przede wszystkim jako zabezpieczenie wykopów znajdujących się w pobliżu innych obiektów. Jej wykonanie wymaga niewiele miejsca między obiektem wznoszonym, a już istniejącym.

Jednocześnie palisada CFA stanowi doskonałe zabezpieczenie przed rozluźnieniem gruntu za obudową i jest metodą bezwibracyjną co ma szczególne znaczenie w przypadku głębienia wykopu w pobliżu fundamentów obiektów już istniejących.