Loading
Loading
PALE W RURACH
PALE W RURACH

Pale w rurze osłonowej

Pale wykonujemy pod osłoną rury stalowej, która zapewnia stateczność otworu. Rura pogrążana jest za pomocą wibromłotów. Urobek znajdujący się wewnątrz rury wydobywa się za pomocą świdra ślimakowego. Po zakończeniu wiercenia, oczyszcza się dno otworu i wprowadza zbrojenie. Następnie wypełnia się otwór mieszanką betonową z jednoczesnym podciąganiem rury osłonowej.

Pale w rurze osłonowej stosuje się w:

  • terenie, gdzie występują zagrożenia napływu wody oraz gruntu do wierconego otworu
  • terenie zabudowanym
  • gruntach dobrze zagęszczonych
  • obiektach mostowych przez duże rzeki