Loading
Loading
KOTWY GRUNTOWE
KOTWY GRUNTOWE

Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe wykorzystywane są przede wszystkim przy dodatkowym zabezpieczeniu konstrukcji oporowych, przy kotwieniu oczepów zabezpieczających obudowy wykopów szerokoprzestrzennych, przy zabezpieczaniu nasypów, skarp, osuwisk, itp.

Podczas wykonywanie kotew gruntowych w pierwszej kolejności wiercony jest otwór w gruncie na wymaganą głębokość, zwykle jest to otwór o średnicy kilkunastu centymetrów. Następnie wykonuje się wlewkę z zaczynu cementowego, wypełniając otwór od jego dna. Ma to na celu usunięcie z otworu ewentualnych zanieczyszczeń i całkowite jego wypełnienie. W dalszej kolejności wkłada się do otworu cięgna kotwy oraz usuwa ewentualne rury, uzupełniając jednocześnie zaczyn cementowy. Po kilku/kilkunastu godzinach formuje się buławę kotwy za pomocą iniekcji.