Loading
Loading
KOTWY GRUNTOWE
KOTWY GRUNTOWE

KOTWY GRUNTOWE

Kotwy gruntowe, to elementy konstrukcyjne odpowiedzialne za przenoszenie siły rozciągającej na nośną warstwę gruntu. Kotwa gruntowa składa się z trzech elementów:

  • głowicy kotwy,
  • swobodnego odcinka cięgna,
  • buławy,

Buława kotwy znajduje się w gruncie nośnym i jest z nim zespolona poprzez iniekcję.
Kotwy gruntowe znajdują zastosowanie w wielu konstrukcjach, okazują się niezbędnym elementem podczas wznoszenia konstrukcji kubaturowych, wykonywania konstrukcji hydrotechnicznych, a także różnego rodzaju obiektów drogowych. W przypadku tych ostatnich kotwy gruntowe służą przede wszystkim do stabilizacji skarp, nasypów i zboczy. Kotwy gruntowe wykorzystywane są także przy dodatkowym zabezpieczeniu konstrukcji oporowych. Stosuje się je m.in. przy kotwieniu oczepów zabezpieczających obudowy wykopów szerokoprzestrzennych, a także przy wspomnianym zabezpieczaniu osuwisk.

KOTWY TYMCZASOWE I STAŁE

Ze względu na okres eksploatacji kotwy gruntowe dzieli się na kotwy gruntowe tymczasowe i stałe. Pierwsze to kotwy tymczasowe, w przypadku których okres eksploatacji kotwy nie powinien przekraczać 2 lat. Drugie to kotwy gruntowe stałe, które charakteryzuje znacznie dłuższy okres eksploatacji.

JAK WYKONUJEMY KOTWY GRUNTOWE?

Kotwy gruntowe – tymczasowe i stałe – to jedna ze specjalności firmy Remost. Prace związane z wykonaniem kotew gruntowego rozpoczynamy od wywiercenia w gruncie otworu na wymaganą głębokość. Najczęściej jest to otwór o średnicy kilkunastu centymetrów. Następnie, po wywierceniu otworu wykonujemy wlewkę z zaczynu cementowego, którą wypełniamy otwór od jego dna. Ma to na celu usunięcie z otworu ewentualnych zanieczyszczeń oraz jego całkowite wypełnienie. Do wypełnionego zaczynem cementowym otworu wkładamy cięgna kotwy. Po kilku/kilkunastu godzinach formujemy buławę kotwy, do czego wykorzystujemy iniekcję.